اصول تهویه مطبوع

اصول تهویه مطبوع

اصول تهویه مطبوع:اصطلاح تهویه مطبوع که امروزه خیلی بین مردم شایع شده، همان اصطلاح تهویه است .که قبلا موسوم بوده و عبارت بود .از وارد کردن هوای گرم با مقداری رطوبت و گاهی اوقات نیز وارد کردن هوای سرد به داخل ساختمان،.ولی اخیراً پیشرفت علم و صنعت شرایط هوای ورودی به ساختمان را طوری تحت کنترل قرار داده است. که  دارای میزان گرمی و سردی هوا و میزان رطوبت و سایر شرایط مطبوع بوده و برای زندگی از نظر سلامتی و بهداشت و احساس راحتی کاملاً مساعد  انسان باشد،. در اینصورت تأسیساتی که این نوع هوای تحت شرایط مطبوع برای زندگی انسانی فراهم نماید. ،تأسیسات تهویه مطبوع می نامند .

مقدمه تهویه مطبوع  Air Conditioning  بخش اول

گاهی اوقات در صنعت مجبورند  هوایی وارد گارگاه نمایند .که بنا به تعریفی که قبلاً نمودیم مطبوع زندگی انسانی نباشد.، ولی آنرا به گونه ای کنترل می کنند که دارای دما و رطوبت معین برای  محصولی که در آن کارگاه ساخته می شود باشد . مثلاً برای تهویه کارخانه دخانیات و نساجی  می بایستی هوا با رطوبت نسبی، بالاتر از میزانی باشد .که در استاندارد تهویه مطبوع تعیین شده است. و یا در کارخانجات شیمیایی می بایستی شرایط مساعد نوع  فعل و انفعالات شیمیایی آن کارخانه باشد ، این نوع تهویه را تهویه مشروط یا تهویه مطبوع صنعتی می نامند .

تهویه مطبوع مقدمه 2

واقع تهویه مطبوع نوع بخصوصی از تهویه مطبوع صنعتی می باشد. ، بدین معنی که هوایی که تحت شرایط قرار داده می شود.آن شرایط بترتیبی باشد که برای سلامتی و راحتی زندگی انسانی مطبوع باشد. ، البته موضوع تصفیه هوا قبلاً شرط اصلی هوای ورودی به ساختمان بوده ولی شرایط مهمتر دیگری برای هوای ورودی وجود دارد .و مهندسین می بایستی کاملاً بطرز بدست آوردن هوای  مطبوع آشنایی پیدا کنند. که بتوانند در یک سیستم تهویه مطبوع کاملاً شرایط مورد نظر را محاسبه و تعیین نمایند .

در یک تأسیسات تهویه مطبوع کامل می بایستی شرایط زیر درنظر گرفته شود : 

1 -دما( (Temperatur         2  -.

رطوبت (Humid).

3ـ جریان هوا  ((Air Motion.

4ـ  چگونگی توزیع هوا  ((Air Filtration   .

5ـ تصفیه مکانیکی هوا از گرد و غبار  ((Dust  Filtration.

6ـ تصفیه بهداشتی هوا از میکرب  ((Bacteris  Filtration .

7ـ از بین بردن  بوی بد هوا بوسیله ازن یا ترکیبات دیگر     Alimunation  Odor.

8ـ از بین بردن گازهای سمی هوا     Alimunation  Of  Toxic  Gases   .

شروط اصلی تهویه مطبوع 

سه شرط اولیه یعنی دما و رطوبت و جریان هوا در درجه اول اهمیت قرار دارند .و نمی توان در یک سیستم تهویه که سه شرط فوق  در آن کنترل نشود،آنرا یک سیستم تهویه مطبوع نامید . ضمناً باید درنظر داشت که منظور از درجه حرارت،میزان گرمی و سردی هوای مطبوع است .

و همچنین درجه رطوبت نسبی هوا در تهویه مطبوع زمستانی توأم با رطوبت زنی.(Humidification)  بوده و برعکس در تهویه مطبوع تابستانی توأم با رطوبت گیری.
( Dihumidification  ) است و دو موضوع دما و رطوبت یکی از مسائل مهمی است. که در تهویه مطبوع از نظر کنترل کردن درجه حرارت و درجه رطوبت مورد نظر است . در ایالات آمریکا موضوع سردکردن و رطوبت گیری هوا فقط برای یک فصل کوتاه انجام می گیرد.

اصول تهویه مطبوع

و از نظر ساعاتی که در طول سال از آن استفاده می شود ، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. امروزه به علت اهمیت روزافزون راحتی انسان .درکنترل دما در هوای گرم تابستان و همچنین از نقطه نظر تجارتی برای کارخانجات سازنده ،روزبه روز بر  اهمیت تهویه مطبوع تابستانی افزوده می شود .

نمودار مشخصات هوا و جدول مربوط به آن Pasycrometric CHA.Table)) بطور ترسیمی شرایط و مشخصات هوا را که  بر مبنای یک پاوند هوای خشک می باشد. نمایشمی دهد .

شرایط هوای خشک و اشباع در جدول نشان داده شده است. منحنی نمایش شرایط هوا در دماهای مختلف در نمودار مشخصات هوا در کتاب محاسبات و برآورد نشان داده شده است . نمودار مشخصات هوا بر مبنای فشار اتمسفر یعنی 92/29 اینچ جیوه می باشد .که با  فشار اتمسفر اختلاف زیادی نخواهد داشت. و می توان از همان نمودار مشخصات هوا استفاده نمود،. اما در مسایلی که برای ارتفاعات زیاد پیش می آید بهتر است.

اصول تهویه مطبوع بخش دوم

تصحیحی را برای منحنی نمایش هوا یا جداول مربوطه انجام داد . البته تصحیح کاملاً دقیق تا حدی مشکل است. ولی بطور کلی تصحیح بعلت تغییرات محلی لازم نیست . نمودار مشخصات هوا را همیشه برمبنای فشار اتمسفر استاندارد تعیین می نمایند. و در موارد فشارهای غیراستاندارد مقدار رطوبت موجود در مخلوط هوا و همچنین رطوبت نسبی بطریقی که قبلاً ذکرشد محاسبه می شود .

شرایط:

برقراری شرایط راحتی در یک اطاق مسکونی،سالهای زیادی است. که مورد مطالعه قرار گرفته است . در تحقیقات اخیر به این نتیجه رسیده اند. که در یک اطاق پرجمعیت، تراکم انیدرید کربنیکی که از تنفس اشخاص تولید می شود. تولید ناراحتی برای ریه ها می نماید.تهویه مطبوع که قبلاً تهویه نامیده می شد تنها راه حل این مشکل بود. که با تولید هوای آزاد کافی نسبت هوا و انیدرید کربنیک را به حد لازم برای بهداشت و راحتی زندگی برسانند. و تجربیات لئونارد هیل در این مورد قابل توجه است . بدین ترتیب که هیل در یک اطاق کاملاً بسته ( غیرقابل نفوذ هوا ) اشخاص را قرار داد .تا مدتی که میزان انیدرید کربنیک هوا شروع به افزایش نمود و مقدار اکسیژن شروع به کاهش کرد.

اصول تهویه مطبوع بخش سوم

،لذا اشخاص داخل اطاق احساس ناراحتی زیادی کردند ولی به محض اینکه وانیلاتوری که در داخل اطاق بود شروع به حرکت نمود این ناراحتی سریعاً برطرف شد . ضمناً برای تجربه بعدی نیز اشخاصی را در خارج اطاق قرار دادند که برای تنفس آنها لوله هایی از هوای خارج استفاده نمودند و برای اشخاصی که در خارج اطاق بودند. بوسیله لوله هایی از هوای داخل اطاق استفاده نمودند و در نتیجه تغییر زیادی در ناراحتی اشخاصی که در داخل اطاق و در خارج اطاق بودند مشاهده نشد ، این تجربه نشان داد .که در تهویه مطبوع جدید اثر سرمایی هوا بر روی پوست در درجه اول دارایی اهمیت است.

اصول تهویه مطبوع

و راحتی به برقراری تعادل گرمایی کافی برای بدن بستگی دارد،. لذا با استفاده از تجربه ی هیل ثابت شد که علت ناراحتی اشخاصی که در داخل اطاق بودند در اثر عدم تعادل گرمایی کافی بود. و بمحض اینکه بادبزن در داخل اطاق شروع بکار می کرد میزان جذب گرما را از بدن اشخاص زیادتر نمود و در نتیجه ناراحتی اشخاص برطرف می شد .

بنابراین منظور از تهویه مطبوع،گرم کردن یا سرد کردن بدن نیست .بلکه کنترل کردن نسبت اتلاف گرمایی بدن در یک فاصله محدود ومعینی است که دارای حداکثر شرایط راحتی باشد .

اصول تهویه مطبوع

تماس با ما

اینستاگرام وب سایت

‫0/5 ‫(0 نظر)
‫0/5 ‫(0 نظر)